” A TO POLSKA WŁAŚNIE…” – konkurs muzyczno – recytatorski