Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) placówki:

Pan Michał Kaczorowski nr tel. 326061323

adres poczty elektronicznej : iod@jednostki.cuw.katowice.pl