W marcu 2019r rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do przedszkoli

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE