AWAIR – ankieta dla rodziców dotycząca jakości powietrza w Katowicach w 2021 roku.

Szanowni Rodzice.

Zespół Projektu AWAIR zwraca się z prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości powietrza w mieście Katowice w 2021 roku.

Ankieta jest częścią badania przeprowadzanego przez Główny Instytut Górnictwa i Urząd Miasta Katowice w ramach międzynarodowego projektu AWAIR. Projekt koncentruje się na problematyce jakości powietrza na terenach miejskich Europy Środkowej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Prosimy, aby ankietę wypełnił jeden z rodziców bądź opiekunów dziecka. Pragniemy zapewnić, że informacje uzyskane w ramach tej ankiety są anonimowe i traktowane będą jako poufne. Zostaną one opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAMC0GAdUNzkwMEwyRUxSN0taMjgwNFA1RUNNMlZJTi4u