Uruchomienie przedszkola 01.06.2020r.

Szanowni Rodzice !

01.06.2020r.  zapraszamy zgłoszone dzieci do przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola

od 01.06.2020r. 

Załącznik  Zasady od 01.06.2020r.

Zapraszamy do przedszkola z wypełnionym OŚWIADCZENIEM – ZAŁĄCZNIK.
Jeśli ktoś z Państwa będzie potrzebował druk OŚWIADCZENIA
można podejść dzisiaj do godz.15.00.

E.Jodko

ZAŁĄCZNIK  OŚWIADCZENIE RODZICA