Harmonogram dnia

Podstawa programowa w przedszkolu realizowana jest w godzinach od 7.00 do 13.00. Godziny bezpłatne od 7.00 do 13.00.
W związku z różnorodnym sposobem realizacji podstawy programowej w grupach młodszych i starszych istnieją różnice w organizacji pracy w grupach.

  GRUPY MŁODSZE GRUPY STARSZE
6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci.  Kontakty z rodzicami.  Zabawy dowolne.
8.00 – 8.40 Praca indywidualna lub w małych zespołach.
Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne.
8.40 – 9.00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Zabawy ruchowe.
9.00 – 9.30 Śniadanie.
9.30 – 10.00
(GRUPY MŁODSZE)
 
9.30 – 10.30
(GRUPY STARSZE)
Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą zakresu wszystkich Obszarów rozwoju dziecka, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą zakresu wszystkich Obszarów rozwoju dziecka, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego.
10.00 – 11.30
(GRUPY MŁODSZE)
 
10.30-11.30
(GRUPY STARSZE)
Spacery, wycieczki, zestawy zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, w razie niepogody zestawy zabaw ruchowych na sal. Gry i zabawy ruchowe na Sali lub w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze.
11.30 – 12.00 Czynności porządkowe.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 13.45
(GRUPY MŁODSZE)
 
12.30-13.30
(GRUPY STARSZE)
Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, przebywanie na świeżym powietrzu, swobodne zabawy w sali z niewielką ingerencją nauczyciela. Wspólna zabawa dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela z wykorzystaniem kącików zainteresowań, gry, zabawy, spacery
14.00 – 14.10 Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.
14.10 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 16.00 Aktywność własna dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych mających na celu rozwój indywidualnych zainteresowań.
16.00 – 17.00 Zabawy według własnej inicjatywy, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.