Oferta

Nasze przedszkole oferuje wszystkim wychowankom:

  • udział w codziennych, ciekawych zajęciach, zabawach dowolnych oraz edukacyjno-wychowawczych, rozwijających umiejętności, zdolności i zainteresowania dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami;
  • urozmaicenie metod i form realizacji podstawy programowej poprzez szeroką ofertę programów autorskich, innowacji pedagogicznych :

–  Innowacja autorstwa Rady Pedagogicznej  na lata 2019-2021 „ PRZEDSZKOLAK RUSZA W ŚWIAT ” 

Główny cel edukacyjny innowacji to motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy o otaczającym je świecie przyrody oraz pobudzanie zainteresowania Polską oraz innymi krajami Europy.

– „ Program wychowawczo-profilaktyczny ” Miejskiego Przedszkola Nr 95 w Katowicach  na lata 2018/2021 

– ” Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem Miejskiego Przedszkola nr 95 ” w ramach udziału w programie Chronimy dzieci

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

  • udział w nieodpłatnych, dodatkowych zajęciach i kółkach zainteresowań:

– j.angielski – promuje nauczanie języka angielskiego, uwzględnia tematykę zgodną z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewnia ćwiczenia z zakresu rozwijania sprawności słuchania i rozmienia ze słuchu oraz mówienia, umożliwiając dziecku pierwsze dłuższe wypowiedzi po angielsku

– Gimnastyka  – zajęcia ,które mają na celu  likwidację wad postawy oraz zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała oraz podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka

Słoneczne buziaki : kółko muzyczne mające na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwienie ich na doznania artystyczne i estetyczne

Mały przyrodnik i ekolog – oto ja.- kółko przyrodnicze mające na celu rozwijanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych

Czy – ta – my kółko nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej mający na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki czytania poprzez ćwiczenia i zabawy oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań książką

Czarodziejski pędzelekkółko plastyczne mające na celu wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka ,rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych
Baśniowe elfy – kółko recytatorskie mające na celu wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju przez kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury, rozbudzenie zainteresowania literaturą,poezją i teatrem oraz rozwijanie zdolności recytatorskich<