Oferta, nasze działania

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola oraz różnymi działaniami , sytuacjami edukacyjnymi, które umożliwiają nam wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w dalszej edukacji.

Nasze przedszkole oferuje wszystkim wychowankom:

 • udział w codziennych, ciekawych zajęciach, zabawach dowolnych oraz edukacyjno-wychowawczych, rozwijających umiejętności, zdolności i zainteresowania dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami;
 • urozmaicenie metod i form realizacji podstawy programowej poprzez szeroką ofertę programów autorskich, innowacji pedagogicznych :

 Innowacja autorstwa Rady Pedagogicznej „ PRZEDSZKOLAK MŁODYM PRZYRODNIKIEM I EKOLOGIEM ” – motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy o otaczającym je świecie przyrody , kształtowanie postaw proekologicznych , która powstała w odpowiedzi na konkretne potrzeby edukacyjne przedszkolaków.

Program autorski Rady Pedagogicznej „Jeden, dwa, trzy – liczę ja, liczysz ty” –  odkrywanie tajemnic świata matematyki , rozwijanie zdolności i umiejętności twórczego i logicznego myślenia .

– „ Program profilaktyczny ” Miejskiego Przedszkola Nr 95 w Katowicach  „Problem mam, lecz radę dam”- czytanie bajek terapeutycznych mających pomóc dzieciom zrozumieć świat i samych siebie.

– ” Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem Miejskiego Przedszkola nr 95 ” w ramach udziału w programie Chronimy dzieci

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

 • udział w nieodpłatnych, dodatkowych zajęciach i kółkach zainteresowań:

– j.angielski – promuje nauczanie języka angielskiego, uwzględnia tematykę zgodną z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewnia ćwiczenia z zakresu rozwijania sprawności słuchania i rozmienia ze słuchu oraz mówienia, umożliwiając dziecku pierwsze dłuższe wypowiedzi po angielsku

– Zajęcia sportowe  – zajęcia ,które mają na celu  podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka

Słoneczne buziaki : kółko muzyczne mające na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwienie ich na doznania artystyczne i estetyczne

Mały przyrodnik i ekolog – oto ja.- kółko przyrodnicze mające na celu rozwijanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych

Czy – ta – my kółko nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej mający na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki czytania poprzez ćwiczenia i zabawy oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań książką

Czarodziejski pędzelekkółko plastyczne mające na celu wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka ,rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych

Baśniowe elfy – kółko recytatorskie mające na celu wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju przez kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury, rozbudzenie zainteresowania literaturą, poezją i teatrem oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.

 

Bierzemy udział w : 

 • Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „ Wirusoochrona ”

Nasze przedszkolaki biorą udział w wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusochrona”.

Jest to akcja o charakterze profilaktycznym, wskazująca rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę). Przeprowadzona została w oparciu o materiały przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Cele akcji:

– promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauka prawidłowego mycia rąk;
– zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
– zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

W ramach akcji odbywają się pogadanki, oglądanie filmów edukacyjnych, rozwiązywanie wspólnie krzyżówek, kolorowanie ilustracji, śpiewają piosenki o wirusach .Dzieci dowiadują się , jakie są skuteczne sposoby ochrony przed wirusami, jak ważne jest zasłanianie nosa i ust by uchronić siebie i innych przed zarażeniem. Uświadamiają sobie również rolę zdrowego stylu życia (zdrowego odżywiania i ruchu na świeżym powietrzu) w budowaniu odporności organizmu. Zajęcia pozwalają przedszkolakom uporządkować dotychczasową wiedzę i przypomnieć o kilku ważnych zasadach higieny.

Pliki do pobrania : 
Zakładka do książki – szczepienia

Kolorowanka dla dzieci

 • OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

 • w Projekcie „ Zdrowo jem, więcej wiem ”.

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Załącznik : PIRAMIDA ZDROWIA

 • Kampanii ” BohaterON – włącz historię! „.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Biorąc udział w kampanii promujemy wśród dzieci patriotyczne postawy i tożsamość narodową.

Więcej o kampanii dowiecie się  Państwo na stronie :  https://bohateron.pl/

DYPLOM

 • Akcji : Szkoła Pamięta 

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Dyplom Szkoła Pamięta         

 • Akcji ” Szkoła do hymnu „ – wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego.

W ten sposób chcemy się włączyć we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.                                                 

 • Projekcie edukacyjno – informacyjnym ” Dzieciaki Mleczaki „

 „ Dzieciaki Mleczaki ” to bezpłatna akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym, ich opiekunów oraz rodziców. Program jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.
Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny. Mleko i jego przetwory są bardzo ważne w diecie dzieci. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w tym zakresie jest kluczowe, aby nasze pociechy rozwijały się prawidłowo i zdrowo rosły. Stąd też zrodziła się potrzeba dotarcia z ciekawym i merytorycznym przekazem nie tylko do rodziców, ale też bezpośrednio do dzieci. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Polska Izba Mleka. Więcej o projekcie dowiecie się  Państwo na stronie : https://dzieciakimleczaki.pl/o-projek

Certyfikat Dzieciaki Mleczaki 2021

Certyfikat Dzieciaki Mleczaki 2022

 • Programie edukacyjnym ” Czyściochowa Akademia „

” Czyściochowa Akademia ” to program edukacyjny, skierowany do żłobków, przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych , który w atrakcyjny sposób pomaga kształtować dobre nawyki higieniczne u dzieci.

 • Programie ” Mamo , tato , wolę wodę ! „

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

CERTYFIKAT 13 edycja programu Mamo tato wole wode

 • Programie  „ Kubusiowi Przyjaciele Natury ”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Podczas zajęć dzieci nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Polecamy Rodzicom artykuły na stronie : https://przyjacielenatury.pl/artykuly/

oraz gry i zabawy dla dzieci https://kubus.pl/graj/

certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury

 • Projekcie ” Przedszkole na czasie „

Celem akcji jest wprowadzenie dziecka w zagadnienia związane z czasem. Poprzez zabawę zaproponowaną w projekcie, dzieci uczą się, jak odczytywać godziny, jak rozpoznawać pory roku, ale także poznają normy społeczne, zasady organizacji czasu i budowania w oparciu o niego relacji międzyludzkich.

Certyfikat uczestnictwa

 • Projekcie ” Klub Zdrowego Przedszkolaka „

Celem Projektu  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Więcej o Projekcie można przeczytać na stronie : https://www.gov.pl/web/psse-katowice/projekt-pn-klub-zdrowego-przedszkolaka

MP 95 certyfikat

   

 • Ogólnopolskim projekcie edukacyjno-artystycznym “BŁĘKITNY ZAKĄTEK”

Cele projektu to :
– Rozumienie znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin;
– Budowanie poczucia odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie zasobami wody;
– Kształtowanie pozytywnych wzorców ekologicznych;
– Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie;
– Kształtowanie postawy otwartej na sztukę.