Kadra

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. Wszystkie nauczycielki legitymują się wyższym wykształceniem, ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, konferencjach metodycznych oraz szkoleniach. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole. Do dyspozycji i pomocy dzieciom i rodzicom w przedszkolu dodatkowo zatrudnione są psycholog i logopeda oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

Dyrektor:  mgr Ewa JODKO

mgr Janina DUDA

mgr Bernadetta KIELANOWSKA

mgr Beata KOŁODZIEJ

licencjat Sylwia PABIAŃCZYK

mgr Małgorzata WŁODARKIEWICZ-PATELSKA 

mgr Aleksandra SMUDA

mgr Beata LICZBON-URBAŃSKA