Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik : Klauzula

Inspektor Ochrony Danych (IOD) placówki:

Pani Agata Gabłońska nr tel. 326061323

adres poczty elektronicznej : [email protected]