Nasze cele

 • Ogólny cel wychowania przedszkolnego

  Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 • Cel pośredni

  Przedszkole nasze zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie "GOTOWOŚCI SZKOLNEJ" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się.
 • OBSZARY EDUKACYJNE W KTÓRYCH DZIAŁA DZIECKO

  Poznawanie i rozumienie siebie i świata
  Nabywanie umiejętności poprzez działanie
  Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej
  Budowanie systemu wartości