Oferta

Nasze przedszkole oferuje wszystkim wychowankom:

  • udział w codziennych, ciekawych zajęciach, zabawach dowolnych oraz edukacyjno-wychowawczych, rozwijających umiejętności, zdolności i zainteresowania dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami;
  • urozmaicenie metod i form realizacji podstawy programowej poprzez szeroką ofertę programów autorskich, innowacji pedagogicznych :

„ Akademia ekologiczna wróbelka Elemelka”– Innowacja Pedagogiczna (2011/2012)

Główny cel edukacyjny innowacji: umożliwienie dzieciom w wieku przedszkolnym zdobycia wiadomości i umiejętności z ekologii, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego ,zaznajomienie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także nauczenie ich przeżywania piękna przyrody oraz właściwego zachowania się w nim.

„ Cztery pory roku mamy i na każdą z nich czekamy ,bo przedszkolak dba o przyrodę nie tylko od święta , lecz przez cały rok o niej pamięta ” – Program Autorski Rady Pedagogicznej (2014/2015)

Główny cel edukacyjny: motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody , kształtowanie postaw proekologicznych.

„ Akademia twórczości wróbelka Elemelka ” – Innowacja Pedagogiczna (2015/2017)

Główny cel edukacyjny : wykorzystanie literatury dziecięcej oraz różnych dziedzin sztuki do wprowadzania dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobra, piękna, miłości, przyjaźni i prawdy oraz budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

„ Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 95 w Katowicach „ na lata 2015/2018 autorstwa Rady Pedagogicznej

  • udział w nieodpłatnych, dodatkowych zajęciach i kółkach zainteresowań:

– j.angielski – promuje nauczanie języka angielskiego, uwzględnia tematykę zgodną z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewnia ćwiczenia z zakresu rozwijania sprawności słuchania i rozmienia ze słuchu oraz mówienia, umożliwiając dziecku pierwsze dłuższe wypowiedzi po angielsku

– Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – zajęcia ,które mają na celu  likwidację wad postawy oraz zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała oraz podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka

Słoneczne buziaki : kółko muzyczne mające na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwienie ich na doznania artystyczne i estetyczne

Mały przyrodnik i ekolog – oto ja.- kółko przyrodnicze mające na celu rozwijanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych

Czy – ta – my kółko nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej mający na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki czytania poprzez ćwiczenia i zabawy oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań książką

Czarodziejski pędzelekkółko plastyczne mające na celu wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka ,rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych
Baśniowe elfy – kółko recytatorskie mające na celu wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju przez kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury, rozbudzenie zainteresowania literaturą,poezją i teatrem oraz rozwijanie zdolności recytatorskich<