Miejskie żłobki i przedszkola pozostają zamknięte-decyzja Prezydenta miasta Katowice Marcina Krupy

Szanowni Rodzice.

Prezydent miasta Katowice Marcin Krupa podjął decyzję, że miejskie żłobki i przedszkola pozostaną nadal zamknięte.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 780), a dotyczącego możliwości uruchomienia przedszkola prosimy o wnikliwe i rzetelne zdiagnozowanie faktycznych Państwa potrzeb w tym zakresie.

Prosimy o informację do 05.05.20r. za pomocą środków komunikacji zdalnej (mail, telefon) ,

czy Państwa syn/ córka począwszy od:

wariant I – 18.05.2020r.
wariant II – 24.05.2020r. 

nie ma zapewnionej opieki i w związku z tym musi przebywać w przedszkolu.

Jednocześnie informujemy, że proponowany harmonogram uruchamiania przedszkoli jest podyktowany troską o bezpieczeństwo i zdrowie  najmłodszych mieszkańców Katowic. Ostateczna decyzja zostanie podjęta, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Katowicach.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod tym linkiem:
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4103&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę są priorytetem.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020r. 

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola