REKRUTACJA do przedszkola na rok 2020/2021

Szanowni Państwo !

Zgodnie z harmonogramem REKRUTACJI do przedszkoli ,  dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice podajemy do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do Miejskiego Przedszkola nr 95 na rok szkolny 2020/2021.

Lista zakwalifikowanych

Lista niezakwalifikowanych

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola,

 w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00

Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. 
      Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola,do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.