Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 19.11.2020r. dla przedszkoli.

Szanowni Rodzice.

Informujemy Państwa , że 19 listopada 2020 r. zostały wydane nowe Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  (V aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Można się z nimi zapoznać tutaj : wytyczne GIS z 19.11.20