Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli.

Szanowni Rodzice.

Informujemy Państwa , że 02 lipca 2020 r. zostały wydane nowe Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Można się z nimi zapoznać tutaj : Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja