” Zagadkowe zawody ” – zajęcie dla wszystkich przedszkolaków w ramach realizowania Innowacji Pedagogicznej .

Uwaga.

w dniu 17.09.2021r. wszystkie przedszkolaki w swoich grupach wezmą udział w zabawach edukacyjnych dotyczących zawodów.

Jest to pierwsze zajęcie z cyklu zajęć realizowanych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w ramach Innowacji Pedagogicznej  pt. „ Kim chcę zostać”– zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy, a także pobudzanie i rozwijanie zainteresowań , która powstała w odpowiedzi na konkretne potrzeby edukacyjne przedszkolaków. Ma ona na celu zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz stymulowanie przed zawodowych marzeń wychowanków. Założenie Innowacji  koncentruje się na potrzebie zapoznania swoich wychowanków z zawodami, które są mniej znane i popularne, aby rozszerzyć wachlarz ich zainteresowań i wyborów. W trakcie realizacji programu będą poznawać zawód: architekta, astronauty, dyrygenta, florysty, zielarza, dziennikarza sportowego, a także podróżnika.