” Co wiemy o zawodach ? ” – quiz dla wszystkich przedszkolaków.

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki
do udziału w quizie „ Co wiemy o zawodach ? ”.
Podczas rozwiązywania zadań i zagadek dzieci utrwalą wiedzę o poznanych zawodach wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu.

Quiz podsumowuje nasze działania edukacyjne w ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej
pt. „ Kim chcę zostać”- zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem
pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy,
a także pobudzanie i rozwijanie zainteresowań .