„ Przez rok cały sprawność PRZYJACIELA PRZYRODY zdobywamy ” – zajęcia edukacyjne we wszystkich grupach .

UWAGA

W DNIU 18.06.2024 (wtorek)

we wszystkich grupach
odbędą się zajęcia edukacyjne

„ Przez rok cały sprawność
PRZYJACIELA PRZYRODY
zdobywamy ”

w ramach podsumowania realizacji zajęć Innowacji Pedagogicznej
„ PRZEDSZKOLAK MŁODYM PRZYRODNIKIEM I EKOLOGIEM ”
– MOTYWOWANIE DZIECI DO POGŁĘBIANIA WIEDZY
O OTACZAJĄCYM JE ŚWIECIE PRZYRODY
I KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH .