Światowy Dzień Mycia Rąk

Dnia 15.10.2021r. ( piątek )
obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk,
dlatego zapraszamy wszystkie przedszkolaki na zajecie edukacyjne ( w swoich grupach )
pt. „Przygody Zenona i Janusza”
Zajecie to jest realizowane w ramach kolejnej edycji wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

W tym dniu pod hasłem ” Patrol w trosce o wodę „ Delfinki i Tygryski będą pełnić dyżury  w łazience wdrażając się w oszczędne gospodarowanie wodą podczas mycia rąk.