” Toaleta to nie śmietnik ” – zajęcia edukacyjne dla dzieci

DNIA 17.O5.2021 ( PONIEDZIAŁEK )
W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI
W RAMACH KAMPANII „ TOALETA TO NIE ŚMIETNIK ”
KAMPANIA SKIEROWANA JEST DO DZIECI ,
A ZA ICH POŚREDNICTWEM TAKŻE DO RODZICÓW I INNYCH DOROSŁYCH.
MA ONA NA CELU ZWRÓCENIE UWAGI NA TO ,
CZEGO NIE POWINNIŚMY WRZUCAĆ DO TOALET.
W KAMPANII CHODZI O KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
I POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ.