Wyjazd Tygrysków do Małej Strażnicy ( Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach)

Kiedy:
18 Listopad 2019 całodniowy Europe/Warsaw Strefa czasowa
2019-11-18T00:00:00+01:00
2019-11-19T00:00:00+01:00
Wyjazd Tygrysków do Małej Strażnicy ( Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach)

„ Mała Strażnica ” jest jedną z nielicznych takich placówek w Polsce.
Pomieszczenie ma charakter edukacyjno – prewencyjny i zostało przygotowane przez strażaków z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
Dzieci zapoznają się ze sprzętem strażackim, mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych stanowisk, urządzeń oraz filmów edukacyjnych, które mają umożliwić im zapoznanie się z pracą strażaka, sprzętem jakim posługuje się na co dzień itp.
Strażacy pokażą dzieciom oraz wyjaśnią , jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia, np. pożaru, kolizji drogowej, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej oraz w innych trudnych sytuacjach, z jakimi możemy spotkać się na co dzień. Na specjalnie przygotowanym stanowisku najmłodsi będą mogli zobaczyć co, jak i dlaczego się pali i jak gasić pożar, a także jak należy postępować w przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia oraz jak alarmować straż pożarną oraz inne służby ratunkowe.
W sali edukacyjnej dzieci będą także mogły poznać zasady działania różnych instalacji przeciwpożarowych, m.in. hydrantów, instalacji sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, czy też gaśnic.

 
  • 27 października 2019