Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 11.03.2022r. dla przedszkoli.

Szanowni Rodzice.

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szósta aktualizacja).

ZAŁĄCZNIK : WYTYCZNE przeciwepidemiczne GIS z dnia 11.03.2022r. 

Informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly