Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli.

Szanowni Rodzice.

Informujemy Państwa , że 25 sierpnia 2020 r. zostały wydane nowe Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  (IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Można się z nimi zapoznać tutaj : Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020