” Z kulturą mi do twarzy ” – zajęcia edukacyjne we wszystkich grupach.

UWAGA !

Dnia 13.10.2021r ( środa )
w poszczególnych grupach wiekowych

odbędzie się zajecie edukacyjne pt. „ Z kulturą mi do twarzy ”.

Dzieci poznają stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennym życiu oraz wartości przyjaźni, koleżeństwa, poszanowania i prawdomówności.