Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Szanowni Rodzice.

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice
i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych,
biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
nie rekomenduje uruchamiania od dnia 25 maja 2020 r. przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i klas od I-III w szkołach podstawowych w Katowicach,
informujemy , że zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone do dnia 29 maja 2020r.