ZEBRANIA grupowe dla Rodziców.

ZAPRASZAMY Rodziców na zebrania organizacyjne w grupach, 

szczegóły w załączniku  : ZEBRANIE RODZICÓW