ZAJĘCIA Z EKOLOGII – WALKA ZE SMOGIEM – zajęcia edukacyjne we wszystkich grupach wiekowych

W DNIU 2 MARCA 2021 (WTOREK) W NASZYM PRZEDSZKOLU
WE WSZYSTKICH GRUPACH WIEKOWYCH ODBĘDĄ SIĘ
ZAJĘCIA Z EKOLOGII – WALKA ZE SMOGIEM
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W RAMACH
KAMPANII SPOŁECZNEJ I EDUKACYJNEJ

„RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

Kampania „ROBIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ” - Śląskie walczy ze smogiem